Optimér sikkerheden på dine computersystemer med et CEH-kursus

Indhold

Den digitale tidsalder har medført, at majoriteten af de processer og systemer, der anvendes i dag, foregår online. For at kunne føre en succesfuld virksomhed, så er det blevet et kriterium at være i besiddelse af et velfungerende IT-system. Dog har den teknologiske udvikling også resultereret i, at ondsindede hackere har ervervet sig den nødvendige viden, der gør det muligt at passere IT-systemernes sikkerhedsnet, og på den måde tilegne sig klassificeret materiale eller andet data. 

Hvad er et CEH-kursus? 

Som et led mod disse hackere, har man iværksat et kursus, der specialiserer IT-sikkerhedsprofessionelle i de værktøjer og teknikker, som anvendes af hackerne. Kurset går under navnet CEH, der står for Certified Ethical Hacker, og blev lanceret tilbage i 2003. Påbegynder man kurset, og bliver certificeret som etisk hacker, så kan man blive en vigtig brik mod cyberkriminalitet. Grundet denne udviklingen inden for IT-sikkerhed og den dertilhørende profession, så stiger kravene til de professionelles kompetencesæt, hvilket også kan siges om efterspørgslen på disse, hvor CEH-certificerede individer er blevet en essentiel del af organisationer verden over. 

Kurset taget afsæt i fem faser inden for etisk hacking, der inkluderer overvågning, tilegne sig adgang, opregning, opretholde adgang og at dække over sine spor. De anvendte teknikker og værktøjer, som anvendes på kurset, bliver udleveret i et encyklopædisk format.      

Hvorfor blive en Ethical Hacker? 

Som den tidligere amerikanske præsident Abraham Lincoln famøst udtalte, så skal man holde sine venner tæt på, men sine fjender endnu tættere. Dette klassiske ordsprog relaterer sig på mange måder til CEH-kurset, hvor man indvier en person i de samme værktøjer, som hackere anvender, hvorpå man forsøger at bekæmpe ild med ild. Når man dimitterer som Certified Ethical Hacker, så bliver man i stand til at lede efter og identificere svagheder og sårbarheder i et eventuelt computersystem. På den måde kan man komme skadelige hackere på forkant, og sikrer systemet, således det kan modstå potentielle hackerangreb i fremtiden.    

Kan jeg tage et CEH-kursus? 

Før du kan påbegynde et CEH-kursus, så skal din personprofil opfylde et af de følgende tre krav. Er den pågældende kandidat endnu ikke fyldt atten år, så vil kandidaten ikke være i stand til at deltage i hverken undervisningen eller eksamen, medmindre de kan fremvise en skriftlig samtykkeerklæring fra deres forældre eller værge. Derudover skal der vedhæftes et supplerende brev fra kandidatens videregående uddannelse. 

Sådan foregår eksamen 

Når man når til eksamen på CEH-kurset, så præsenteres man for en multiple-choice eksamen, der indeholder i alt 125 spørgsmål. De deltagende kandidater har i alt fire timer til at gennemføre eksamen, hvilket vurderes til at være tilstrækkeligt med henblik på, at eksamensformen er multiple-choice. Dermed ikke sagt, at prøven kan kategoriseres som værende nem, da det rapporteres, at eksamen har en signifikant sværhedsgrad, hvorfor dybdegående læsning forud for eksamen er nødvendig.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.